Istimewa Sebuah Seni - Seni Rupa dan Sejarah

Istimewa Sebuah Seni

Share:


Pada masa perkembangan seni, manusia merasa kanvas tak lagi mampu menampung ide manusia.

Ide itu mengepul, membumbung di kepala, tangan seperti tak terkendali lagi, ada rasa yang ganjil, ada estetika yang kurang.

Karena seni rupa tanpa sentuhan mata adalah cacat.

Tahukah engkau kawan? 

Coba periksa apa yang engkau kenakan atau benda di sekelilingmu;

adakah seni rupa tak melekat di situ?